Del Este Automóviles Del Este Automóviles Avelino Miranda 1519 esq. Manuel Melendez, Treinta Y Tres - Treinta Y Tres. Teléfono: 4452 4266 - 098 657 557